معنی و ترجمه کلمه silence به فارسی silence یعنی چه

silence


ايست بى حرکت ،خموشى ،خاموشى ،سکوت ،ارامش ،فروگذارى ،ساکت کردن ،ارام کردن ،خاموش شدن
علوم مهندسى : خاموشى
علوم نظامى : قطع اتش جنگ افزار
علوم دريايى : اتش قطع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها