معنی و ترجمه کلمه silhouette به فارسی silhouette یعنی چه

silhouette


هيولا،شبح ،طرح ،سايه سايه انداختن ،نيمرخ هر چيزى برنگ سياه يا برنگ يکدست ،محيط مريى ،نقاشى سياه يکدست ،بصورت نيمرخ سياه نشاندادن
علوم نظامى : هيولاى هدف


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها