معنی و ترجمه کلمه silicium به فارسی silicium یعنی چه

silicium


سيليقون ،سيليسيوم( جسم بسيط غير فلزى)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها