معنی و ترجمه کلمه silicon (crystal) diode به فارسی silicon (crystal) diode یعنی چه

silicon (crystal) diode


الکترونيک : ديود سيليسيم دار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها