معنی و ترجمه کلمه silicon chip به فارسی silicon chip یعنی چه

silicon chip


تراشه سيليکن ،تراشه سيليکان
کامپيوتر : تراشه سيليسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها