معنی و ترجمه کلمه silicon detector به فارسی silicon detector یعنی چه

silicon detector


الکترونيک : ديود سيليسيم دار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها