معنی و ترجمه کلمه silk oak به فارسی silk oak یعنی چه

silk oak


( )silky oak(گ.ش ).درخت الوارى استراليا)=grevillea(

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها