معنی و ترجمه کلمه sill of a dock به فارسی sill of a dock یعنی چه

sill of a dock


سد حوض دريايى
علوم نظامى : ستون مدخل حوض دريايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها