معنی و ترجمه کلمه silly به فارسی silly یعنی چه

silly


نادان ،ابله ،سبک مغز،چرند،احمقانه
قانون ـ فقه : ابله
ورزش : بيش از حد نزديک بودن توپگير به توپزن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها