معنی و ترجمه کلمه silver plate به فارسی silver plate یعنی چه

silver plate


اب نقره ،ظرف نقره ،بانقره اندودن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها