معنی و ترجمه کلمه simple stress به فارسی simple stress یعنی چه

simple stress


عمران : تنش ساده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها