معنی و ترجمه کلمه simplex method به فارسی simplex method یعنی چه

simplex method


روش سادک
بازرگانى : روش سيمپلکس در برنامه ريزى خطى روش سيستماتيک و منظم براى حل مسائل برنامه ريزى خطى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها