معنی و ترجمه کلمه simplex به فارسی simplex یعنی چه

simplex


يک جهتى ،مدار يک طرفه ،مدار سيمپلکس ،بى الايش ،غير مرکب ،کلمه ساده
کامپيوتر : سادک
علوم نظامى : مدار يک خطه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها