معنی و ترجمه کلمه simulation به فارسی simulation یعنی چه

simulation


شبيه سازى ،همانندسازى ،شبيه سازى ،تشبيه ،وانمود،تظاهر،ظاهر سازى ،تقليد،تمارض
کامپيوتر : شبيه سازى
قانون ـ فقه : ظاهر سازى
شيمى : همانند سازى
روانشناسى : شبيه سازى
زيست شناسى : شبيه سازى
بازرگانى : روشى در تحقيق عمليات که بر اساس ان رفتار يک سيستم بر مبناى تداخل بين اجزاء ان ترسيم ميشود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها