معنی و ترجمه کلمه simultaneous processing به فارسی simultaneous processing یعنی چه

simultaneous processing


کامپيوتر : پردازش همزمان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها