معنی و ترجمه کلمه since he was in petticoats به فارسی since he was in petticoats یعنی چه

since he was in petticoats


از زمانى که بچه بود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها