معنی و ترجمه کلمه since the outbreak of the war به فارسی since the outbreak of the war یعنی چه

since the outbreak of the war


از روزى که جنگ در گرفت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها