معنی و ترجمه کلمه sincere به فارسی sincere یعنی چه

sincere


بى ريا،راست نما،مخلص ،صادق ،صميمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها