معنی و ترجمه کلمه sine qua non به فارسی sine qua non یعنی چه

sine qua non


(لاتين )امر ناگزير،امر لازم ،لاينفک
روانشناسى : شرط لازم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها