معنی و ترجمه کلمه sine wave به فارسی sine wave یعنی چه

sine wave


موج سينوسى
الکترونيک : موج سينوسى
علوم هوايى : موج سينوسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها