معنی و ترجمه کلمه single action به فارسی single action یعنی چه

single action


يک بار چرخش قرقره با يک بار چرخش دسته( ماهيگيرى)
ورزش : يک بار چرخش قرقره با يک بار چرخش دسته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها