معنی و ترجمه کلمه single valued function به فارسی single valued function یعنی چه

single valued function


تابع يک مقدارى
بازرگانى : تابع يک جوابى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها