معنی و ترجمه کلمه single-ended به فارسی single-ended یعنی چه

single-ended


يکطرفه
علوم مهندسى : يکسو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها