معنی و ترجمه کلمه sinicize به فارسی sinicize یعنی چه

sinicize


)sinify(مطابق اداب ورسوم چينى کردن ،جنبه چينى دادن ،چينى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها