معنی و ترجمه کلمه sink به فارسی sink یعنی چه

sink


کشيدن ،دست شويى اشپزخانه ،وان دستشويى ،چاهک ،فروبردن ،فرو رفتن ،رسوخ ،ته نشينى ،حفره ياگودال ،نزول کردن ،غرق شدن ،ته رفتن ،نشست کردن ،گود افتادن
علوم مهندسى : فرو رفتن
کامپيوتر : فرو بردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها