معنی و ترجمه کلمه sins به فارسی sins یعنی چه

sins


قانون ـ فقه : معاصى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها