معنی و ترجمه کلمه sirupy به فارسی sirupy یعنی چه

sirupy


)syrupy(شربتى ،شهددار

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها