معنی و ترجمه کلمه sissy به فارسی sissy یعنی چه

sissy


)sissified(خواهر،دختر،مرديا بچه زن صفت


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها