معنی و ترجمه کلمه sister services به فارسی sister services یعنی چه

sister services


خدمات وابسته
علوم نظامى : يکانهاى وابسته قسمتهاى وابسته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها