معنی و ترجمه کلمه sit down under به فارسی sit down under یعنی چه

sit down under


تحمل کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها