معنی و ترجمه کلمه sit up به فارسی sit up یعنی چه

sit up


راست نشستن ،بيدار ماندن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها