معنی و ترجمه کلمه site prefabrication به فارسی site prefabrication یعنی چه

site prefabrication


معمارى : پيش ساختن در پاى کار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها