معنی و ترجمه کلمه site به فارسی site یعنی چه

site


موقعيت ،زمين ساختمانى ،محل احداث بنا،قرار داشتن ،موضع ،پايه ،محل دستگاه تراز،پايگاه ،جا،محل ،مقر،مکان ،زمين زير ساختمان
علوم مهندسى : محوطه کار
عمران : کارگاه ساختمانى
قانون ـ فقه : محل
شيمى : مکان
زيست ش ناسى : ايستگاه
بازرگانى : مستقر بودن
علوم نظامى : تراز،پادگان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها