معنی و ترجمه کلمه sitting in camera به فارسی sitting in camera یعنی چه

sitting in camera


جلسه خصوصى دادگاه
قانون ـ فقه : جلسه غير علنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها