معنی و ترجمه کلمه sitting به فارسی sitting یعنی چه

sitting


جلسه ،نشست ،جا،نشيمن ،صندلى ،نشسته
قانون ـ فقه : نشست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها