معنی و ترجمه کلمه situated to the right به فارسی situated to the right یعنی چه

situated to the right


واقع دردست راست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها