معنی و ترجمه کلمه situation به فارسی situation یعنی چه

situation


موقعيت ،وضعيت ،جايگزينى ،وضع ،حالت ،حال ،جا،محل ،موقع ،شغل
علوم مهندسى : وضعيت
روانشناسى : موقعيت
علوم نظامى : حالت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها