معنی و ترجمه کلمه six by four به فارسی six by four یعنی چه

six by four


خودرو شش در چهار
علوم نظامى : خودروى شش چرخ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها