معنی و ترجمه کلمه skate mount به فارسی skate mount یعنی چه

skate mount


رينگ و پايه مسلسل
علوم نظامى : پايه دوار مسلسل روى خودرو


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها