معنی و ترجمه کلمه skeleton crew به فارسی skeleton crew یعنی چه

skeleton crew


علوم نظامى : حداقل خدمه يک وسيله يا جنگ افزار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها