معنی و ترجمه کلمه skelpit به فارسی skelpit یعنی چه

skelpit


)=skelp(ضربت ،چابک ،سيلى ،شتاب کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها