معنی و ترجمه کلمه ski jump به فارسی ski jump یعنی چه

ski jump


ورزش : پرش با اسکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها