معنی و ترجمه کلمه ski jump به فارسی ski jump یعنی چه

ski jump


ورزش : پرش با اسکى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها