معنی و ترجمه کلمه ski pole به فارسی ski pole یعنی چه

ski pole


چوب اسکى بازى
ورزش : چوبدست اسکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها