معنی و ترجمه کلمه skill level به فارسی skill level یعنی چه

skill level


پايه مهارت
علوم نظامى : پايه مهارت فنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها