معنی و ترجمه کلمه skills به فارسی skills یعنی چه

skills


فرق ميکند،سودمى بخشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها