معنی و ترجمه کلمه skim sweeping به فارسی skim sweeping یعنی چه

skim sweeping


پاک کردن مين در عمق کم دريا
علوم نظامى : پاک کردن سطحى مينها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها