معنی و ترجمه کلمه skimmer به فارسی skimmer یعنی چه

skimmer


کفگير،الت سرشيرگيرى ،مطالعه کننده سطحى
علوم مهندسى : کفه گير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها