معنی و ترجمه کلمه skin به فارسی skin یعنی چه

skin


پوسته ريخته گى ،چرم ،جلد،پوست کندن ،با پوست پوشاندن ،لخت کردن
علوم مهندسى : پوست پوستى
روانشناسى : پوست
علوم هوايى : پوسته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها