معنی و ترجمه کلمه skinner به فارسی skinner یعنی چه

skinner


پوست فروش ،پوست کن ،گول زن ،قاطرچى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها