معنی و ترجمه کلمه skittish به فارسی skittish یعنی چه

skittish


چموش ،رم کننده ،لاسى ،اهل حال ،تغيير پذير،ترسو

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها